തിരയുക

ടെക് ഇൻ കേരള

ടെക്നോളജി വിശേഷങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ

Category

ഗൂഗിൾ (Google)

ശൗചാലയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ഇനി സഹായിക്കും!

പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇനി ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ 'public toilet' എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി

അധികമാരും അറിയാത്ത 8 കിടിലൻ ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങൾ

വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ സേവനങ്ങൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒത്തിരി വിവരങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: